Мисия на FDA

Мисия на FDA

Администрацията по храните и лекарствата отговаря за опазването на общественото здраве, като гарантира безопасността, ефикасността и сигурността на лекарствата за хора и ветеринарните лекарства, биологичните продукти и медицинските изделия; и чрез осигуряване на безопасността на хранителните доставки, козметика и продукти, които излъчват радиация.

FDA също носи отговорност за регулиране на производството, маркетинга и разпространението на тютюневи изделия, за да защити общественото здраве и да намали употребата на тютюн от непълнолетни.

FDA отговаря за развитието на общественото здраве, като помага за ускоряване на иновациите, които правят медицинските продукти по-ефективни, по-безопасни и по-достъпни и като помага на обществеността да получи точната, научно обоснована информация, от която се нуждае, за да използва медицински продукти и храни за поддържане и подобряване тяхното здраве.

FDA също играе важна роля в способностите на нацията за борба с тероризма. FDA изпълнява тази отговорност, като гарантира сигурността на хранителните доставки и като насърчава разработването на медицински продукти, за да отговори на умишлени и естествено възникващи заплахи за общественото здраве.
Отговаря за опазването на общественото здраве, като гарантира безопасността, ефикасността и сигурността на лекарствата